Geri a Freki

Geri a Freki (staroseverčina – obe slová znamenajú „pažravý“ alebo „nenásytný“) sú v severskej mytológií dvaja vlci, ktorí sprevádzajú boha Odina. Sú spomenutí v Poetickej Edde (čo je kolekcia epických básni, zozbieraných v 13. storočí zo starších zdrojov), v Prozaickej Edde (napísaná v 13. storočí Snorrim Sturlusonom) a v básniach skaldov. Tento pár býva prirovnávaný k podobným postavám, ktoré nachádzame v gréckej, rímskej a védickej mytológií.

Odin, otec bohov“ - Wägner, Wilhelm. 1882. Nordisch-germanische Götter und Helden. Otto Spamer, Leipzig & Berlin. Page 7

EtymológiaUpraviť

Mená Geri a Freki znamenajú buď „nenásytný“, alebo „pažravý“. Meno Geri môže vychádzať z protogermánskeho prídavného mena *geraz, ktoré poukazuje na burgundské girs, staroseverské gerr a starohorno-nemecké ger, alebo giri – pričom všetky znamenajú „nenásytný“.

Meno Freki môže zase vychádzať z pragermánskeho prídavného mena *frekaz, ktoré poukazuje na gótske faihu-friks s významom „chtivý“, „žiadostivý“, staroseverské frekr, čo je „nenásytný“, staroanglické frec, teda „žiadostivý“, „chtivý“, „nenásytný“, „drzý“ a starohorno-nemecké freh s významom „nenásytný“. John Lindow interpretuje obe staroseverské slová ako prídavné mená. Bruce Lincoln považuje meno Geri za proto-indo-európsky koreň *gher-, ktorý je rovnaký ako Garmr, meno patriace psovci, úzko spätému s udalosťami Ragnaröku.

GrímnismálUpraviť

V Poetickej Edde báseň Grímnismál, boh Odin (nazývaný aj Grímnir) hovorí mladému Agnarrovi o Odinových spoločníkoch. Agnarr hovorí, že Odin kŕmi vlky, zatiaľ čo boh sám pije iba víno:

Otec zabitých kŕmi Freki a Geri
na telách padlých;
Avšak zbraniam milý Odin,
na víne jedine
žiť bude naveky istotne.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Geri and Freki na anglickej Wikipédii a Geri a Freki na českej Wikipédii.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Geri a Freki