Gerontológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá procesom starnutia a ochorení týkajúcich sa starnutia.

Iné projekty upraviť