Gesalich (špan. Gesaleico) bol vizigótskym kráľom v rokoch 507 a 511. Bol Alarichovým synom, avšak neprávoplatným dedičom trónu. Keď Alarich v roku 507 padol v bitke s Frankami, jeho syn Amalarich, právoplatný dedič trónu, bol ešte dieťa. Vizigóti nepoužívali systém primogenitúry, ktorý by umožňil Gesalichovi legitímne vládnuť.

Jeho neschopnosť viesť vojny s Frankami donútila ostrogótskeho kráľa Teodoricha Veľkého k zásahu a Ostrogóti porazili franksko-burgundskú armádu. V roku 511 bol Gesalich zosadený z trónu a ušiel k Vandalom do severnej Afriky. Zanedlho sa vrátil a začal z Akvitánie inváziu na Pyrenejský polostrov, ale bol porazený a na konci roku 511 popravený.

Referencie

upraviť
  • Peter Heather, Gótové, Lidové noviny, Praha 2002


Gesalich
Vladárske tituly
Predchodca
Alarich II.
kráľ
507511
Nástupca
Amalarich