Primogenitúra znamená všeobecne „prvorodenstvo“ alebo špecificky dedičský poriadok, podľa ktorého má prednostné právo pri dedičskej postupnosti (na trón, majetok atď.) prvorodený syn. Takýto dedičský poriadok pre vládcov na území Slovenska existoval pred rokom 1918 prakticky počas celých dejín Uhorska. (pozri seniorát).