Globalistika je teória skúmajúca základné otázky existencie a vývoja svetovej spoločnosti ako celku na základe multidisciplinárneho výskumu spoločenských vied a prírodných vied (zachovanie svetového mieru a otázky odzbrojenia, ekologická problematika, využívanie prirodného bohatstva, otázky populácie a zabezpečenie obyvatelstva potravinami, problém energie ap.).

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.