Gluón (značka g) je výmenná častica „tvoriaca“ (teda prenášajúca) silnú interakciu. Inými slovami: Kvantum silového poľa častíc (kvarkov) v kvantovej chromodynamike (čo je dnes akceptovaná teória na opis silnej interakcie).

Prvýkrát boli pozorované v DESY v roku 1979 v Hamburgu. Existuje 8 rôznych gluónov. Sú elektricky neutrálne a nemajú hmotnosť.