Glycínový receptor

Glycínový receptor je membránový receptor patriaci do skupiny receptorov, ktoré sú súčasťou iónového kanála. Je spojený s chloridovým kanálom plazmatickej membrány. Prirodzeným aktivátorom je inhibičná aminokyselina glycín.

ŠtruktúraUpraviť

Skladá sa z dvoch podjednotiek, ktoré vytvárajú pentamérnu štruktúru.

ZdrojUpraviť