Goralské nárečianárečia poľského pôvodu, ktorými hovoria Gorali žijúci jednak na česko-poľsko-slovenskom pomedzí zhruba medzi Jablunkovom v Česku (vrátane) a severným Spišom na Slovensku (vrátane) a jednak v malých enklávach v Poľsku, na Slovensku a na rumunsko-ukrajinských hraniciach. Sú časom klasifikované ako mikrojazyk.[1]

Mapa goralských skupín, každá skupina má svoje vlastné nárečie.

Na Slovensku goralské nárečia na Slovensku (t. j. z pohľadu Slovenska goralské nárečia v užšom zmysle) sa spravidla považujú za nárečia poľské alebo poľsko-slovenské, kým v Poľsku goralské nárečia v Poľsku aj na Slovensku považujú za poľské podnárečia či poľské hovory.

Členenie na Slovensku upraviť

Goralské nárečia na Slovensku sa členia na tieto skupiny:

  • spišské goralské nárečia
  • oravské goralské nárečia
  • kysucké goralské nárečia
  • goralské nárečia enkláv: enklávy na Gemeri a na Liptove

Možno tu zaradiť aj samostatnú enklávu v poriečí Popradu.

Externé odkazy upraviť

  1. CZESAK, Artur. Góralski i śląski — mikrojęzyki literacke in statu nascendi?. Slavic literary microlanguages and language contacts. Ed. by A. Dulichenko and J. Dunn, 2006-01-01. Dostupné online [cit. 2023-01-22].