Goralské nárečia

Goralské nárečianárečia poľského pôvodu, ktorými hovoria Gorali žijúci jednak na česko-poľsko-slovenskom pomedzí zhruba medzi Jablunkovom v Česku (vrátane) a severným Spišom na Slovensku (vrátane) a jednak v malých enklávach v Poľsku, na Slovensku a na rumunsko-ukrajinských hraniciach.

Mapa dialektových rozsahov patriacich do oblasti Podhale -Beskid malopoľského dialektu, ktorá obsahuje päť goralských dialektov: zelený - čadecký; oranžová - dialekt Zywiec; fialová - oravské nárečie; červená - dialekt Podhale; žltá - dialekt je spiske

Na Slovensku goralské nárečia na Slovensku (t. j. z pohľadu Slovenska goralské nárečia v užšom zmysle) sa spravidla považujú za nárečia poľské alebo poľsko-slovenské, kým v Poľsku goralské nárečia v Poľsku aj na Slovensku považujú za poľské podnárečia či poľské hovory.

Členenie na SlovenskuUpraviť

Goralské nárečia na Slovensku sa členia na tieto skupiny:

  • spišské goralské nárečia
  • oravské goralské nárečia
  • kysucké goralské nárečia
  • goralské nárečia enkláv: enklávy na Gemeri a na Liptove

Možno zaradiť aj samostatnú enklávu v poriečí Popradu.

Externé odkazyUpraviť