Gorali (poľsko-slovenské pomedzie)

Gorali (staršie: gorali, Horali, horali; jazykové poznámky pozri v článku Gorali) sú etnografická skupina žijúca jednak na česko-poľsko-slovenskom pomedzí zhruba medzi Jablunkovom v Česku (vrátane) a severným Spišom na Slovensku (vrátane) a jednak v malých enklávach v (ostatnom) Poľsku, na (ostatnom) Slovensku a na rumunsko-ukrajinských hraniciach. Na území Slovenska (a územiach prv patriacich k Uhorsku, ale dnes pripojených k Poľsku) sa Gorali najneskôr od 18. storočia sami považovali za Slovákov. Existuje hnutie požadujúce uznanie Goralov za národnostnú menšinu.[1][2]V 17. storočí vypuklo slovenské povstanie, ktoré na určitý čas osamostatnilo Goralov (Novotarská republika). V druhej polovici 19. storočia sa sformovalo goralské hnutie pod vedením Władysława Orkana, ktorý bojoval za samovládu Goralov v Poľsku a a písal knihy v poľsko-goralskom mixe. Stvoril Zväz Goralov (Związek Górali), ktorí mal štandard z nápisom W jedności siła (V jednote sila). Ako jeho pokračovanie sa vidí ako Związek Podhalan, čo je dnes najmä organizácia vlasteneckej poľskej povahy, čo vyvoláva kontroverzie.[3][4]

Władysław Trebunie-Tutka (Goral)
Oblasti goralských skupín žijúcich len alebo aj na Slovensku
Gorali
Navrhovaná goralská zástava

Gorali sú charakteristickí špecifickým goralským nárečím poľského pôvodu, ako aj prevažne valašským folklórom.

Podskupiny:

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  1. IMB: Goralská menšina má byť uznaná – Gorali.info [online]. [Cit. 2023-01-22]. Dostupné online.
  2. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 má byť pre Goralov kľúčové. | Oravská Lesná [online]. 2021-03-08, [cit. 2023-01-22]. Dostupné online.
  3. Początki ZP – Związek Podhalan [online]. [Cit. 2023-01-22]. Dostupné online. (po poľsky)
  4. Władysław Orkan. Piewca Gorców i góralskiej obyczajowości - Historia - polskieradio.pl [online]. polskieradio.pl, [cit. 2023-01-22]. Dostupné online. (po poľsky)