Folklór

rozlišovacia stránka

Folklór môže byť:

  • ľudová kultúra, tanec, zábava (novšie len v oblasti slovesnosti, hudby, tanca, drámy, staršie aj materiálna kultúra) resp. jej prejavy, pozri folklór (kultúra)
  • staršie: tzv. Volkskunde (náuka o ľude), t.j. náuka o domácej ľudovej – aj materiálnej - kultúre, predchodca dnešnej folkloristiky, pozri napr. pod folkloristika
  • prenesene:
    • opakujúce sa prejavy v spoločenskom správaní
    • príbehy a tradované rozprávania spojené s určitým spoločenským prostredím
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.