Gorali

rozlišovacia stránka

Gorali[1] (staršie názvy: gorali[2], Horali[3], horali[4]; o písaní veľkého/malého písmena pozri nižšie) môže byť:

 • v užšom zmysle: etnografická skupina na česko-poľsko-slovenskom pomedzí medzi Jablunkovom a Spišom, pozri Gorali (poľsko-slovenské pomedzie)
 • v širšom zmysle: etnografická skupina v Západných Karpatoch a Ukrajinských Karpatoch charakteristická významnými valašskými vplyvmi na svoju ľudovú kultúru, pozri Gorali (severné Karpaty)

Pravopisná poznámka upraviť

Pokiaľ ide o kodifikačné príručky: V KSSJ 2020 sa uvádza tvar Goral[1]. V KSSJ 2003 (a 1997) sa uvádzal tvar goral[2][5], takisto v PSP 2013 (a 2000 a 1991) sa uvádza tvar goral (v PSP je uvedené aj slovo horal, ale nie je upresnené v akom význame)[6].

Inak názov nájdeme napríklad v podobe: goral [Sulitka][7], goral/horal [VSCS 2000; SSJ][8][4], „goral (etnogr. pís. i Goral)“ [SCSA][9], Goral [Enc. Beliana; Mruškovič; Enc. Slovenska][10][11][12], Horal/Goral [Pyramída][3].

Zdroje upraviť

 1. a b goralský. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 182.
 2. a b goral. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 174.
 3. a b Horali. Pyramída (Bratislava: ČSTK – Pressfoto), december 1974, roč. IV, čís. 42, s. 1335. ISSN 0231-9047.
 4. a b goral. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 438.
 5. goral. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1997. 943 s. ISBN 80-224-0464-0. S. 168.
 6. Pravidlá slovenského pravopisu vydania z rokov 1991, 2000 a 2013
 7. SULITKA, Andrej. gorali [online]. ludovakultura.sk, [cit. 2021-12-11]. Dostupné online.
 8. gorali. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 442.
 9. takewondo. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 10. Gorali. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 227.
 11. MRUŠKOVIČ, Viliam. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia. Martin : Matica slovenská, 2008. 517 s. ISBN 978-80-7090-858-7. S. 42, 52.
 12. Gorali. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II. E – J. Bratislava : Veda, 1978. 536 s. S. 174.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.