Goranislovanskí moslimovia kultúrne príbuzní Macedóncom. Žijú hlavne v Srbsku a v Severnom Macedónsku.