Gotlandčina

Gotlandčina je severogermánsky jazyk používaný obyvateľmi ostrova Gotland (Švédsko), niekedy pokladaný len za dialekt švédčiny. Starogotlandčina sa výrazne líšila od všetkých severogermánskych jazykov. Bola v tesnom kontakte s východogermánčinou, konkrétne s gótčinou. V kultúrnej tradícii gotlandčiny je zaujímavé, že zo všetkých germánskych jazykov si najdlhšie udržala runové písmo - až do začiatku 16. storočia.