Grécko-slovenský a slovensko-grécky slovník

Grécko-slovenský a slovensko-grécky slovník je prvý slovník tohto druhu na Slovensku. Autorom je tím odborníkov pod vedením prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD. Na Slovensku pred jeho vydaním neexistoval žiaden väčší slovník, ktorý by poslúžil ako základ.[chýba zdroj] Kolektív autorov grécko-slovenskú časť doplnil o fonetický prepis výslovnosti gréckych slov.