Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. (* 9. jún 1968, Stropkov) je slovenský filozof, teológ, patrológ a byzantológ, univerzitný profesor a znalec gréckeho jazyka. Zaoberá sa byzantskou filozofiou a gréčtinou. Pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom viacerých monografií a vedeckých článkov. Po ukončení vysokoškolského štúdia absolvoval štúdium gréckeho jazyka na Filozofickej fakulte Kapodistriasovej univerzity v Aténach a pod vedením prof. Styliana Papadopulosa, popredného svetového patrológa, pokračoval v doktorandskom štúdiu na Teologickej fakulte tej istej univerzity.

Ján Zozuľak
Dielo
Polia pôsobnostiantická a byzantská filozofia, grécky jazyk
Akademický titulThDr.
Vedecká hodnosťPhD.
Významní profesoriStylianos Papadopulos
Osobné informácie
Narodenie9. jún 1968 (55 rokov)
Stropkov, Slovensko

Vedecko-výskumné zameranie upraviť

Venuje sa vedeckej práci s gréckymi originálmi textov byzantských mysliteľov, prekladu gréckych textov, analýze filozofických pojmov, antropologickým a etickým otázkam. Na základe štúdia pôvodných gréckych prameňov analyzuje pokračovanie antickej filozofie v dielach byzantských mysliteľov.

Bibliografia upraviť

Monografie upraviť

Knihy upraviť

 • ZOZUĽAK, Ján. Dotyk neba : potulky po Atose. Bratislava : Futurum primum, 2020. 240 s. ISBN 978-80-971806-4-5.

Preklady upraviť

 • JEROMNÍCH ISAAK. Život starca Paisija Svätohorského – 1. diel. Bratislava : Futurum primum, 2013. 328 s. ISBN 978-80-970866-1-9.
 • JEROMNÍCH ISAAK. Život starca Paisija Svätohorského – 2. diel. Bratislava : Futurum primum, 2020. 344 s. ISBN 978-80-971806-3-8.
 • PAISIJ SVÄTOHORSKÝ. Život starca Arsénia Kappadockého. Bratislava : Futurum primum, 2015. 116 s. ISBN 978-80-971806-1-4.
 • CHRISTODOULOS SVÄTOHORSKÝ. Starec Paisij. Bratislava : Futurum primum, 2015. 386 s. ISBN 978-80-971806-2-1.
 • KARABELAS CHERUBÍM. Nostalgické spomienky zo záhrady Bohorodičky. Bratislava : Limerick, 2018, 288 s. ISBN 978-80-896473-0-9.

Slovníky upraviť

 • ZOZUĽAK, Ján, a kol. Grécko-slovenský a slovensko-grécky slovník. 1. vyd. Prešov : Datapress, 2011. 701 s. ISBN 978-80-967289-7-8.

Poznámky upraviť

 1. Recenzie: BLANDZI, Seweryn. ZOZUĽAK, Ján. Byzantská filozofiа. Konštantínove listy (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), 2017, roč. 10, čís. 1, s. 264 – 265. Dostupné online [cit. 2020-06-01]. ISSN 2453-7675.
  KOLLÁR, Karol. Zozuľak, J.: Byzantská filozofia. Filozofia (Bratislava: Filozofický ústav SAV), 2017, roč. 72, čís. 9, s. 763 – 765. Dostupné online [cit. 2020-06-01]. ISSN 0046-385X.
  MILKO, Pavel. Ján Zozuľak, Byzantská filozofia. Parrésia : revue pro východní křesťanství (Červený Kostelec: Pavel Mervart ve spolupráci s Ústavem východního křesťanství Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zapsaným spolkem AXIOS), 2018, čís. XII, s. 396 – 397. ISBN 978-80-7465-407-7. ISSN 1802-8209.

Zdroj upraviť