Patrológia je skúmanie patristiky, teda vedu o starokresťanskej literatúre.[1]

Na rímskokatolických teologických fakultách sa patrológia zaoberá skúmaním života, spisov a učenia cirkevných otcov. U evanjelických cirkevných historikov a v ostatnej vede (teda okrem teológie) patrológia znamená príručka dejín starokresťanskej literatúry.[2]

Zdroje upraviť

 1. DROBNER, Hubertus R. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Preklad Monika Recinová. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. 807 s. (Mathésis; zv. 4.) ISBN 978-80-7298-466-4. S. 16.
 2. MÜHLENBERG, Ekkehard. Patristik. In: Theologische Realenzyklopädie. Band XXVI Paris – Polen. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1996. 816 s. ISBN 3-11-015155-3. S. 97 – 106.

Ďalšia literatúra upraviť

 • DI BERARDINO, Angelo. Modern Patrologies. In: The Wiley Blackwell Companion to Patristics. Ed. Ken Parry. Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley Blackwell, 2015. 530 s. ISBN 978-1-118-43871-8. S. 51 – 67.

V češtine a slovenčine upraviť

 • SAMSOUR, Josef. Základy patrologie : se zvláštním zřetelem k dějinám dogmat. Brno : Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1908. 272 s. Dostupné online.
 • ŠPIRKO, Jozef. Patrologia : život, spisy a učenie svätých otcov. Praha : Ladislav Kuncíř, 1939. 272 s. (²1950; ³1995. ISBN 80-967341-1-5 Chybné ISBN)
 • ŠMELHAUS, Vratislav. Řecká patrologie. 1. vyd. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1972. 277 s.
 • PRUŽINSKÝ, Štefan. Patrológia. 1. vyd. Zväzok I. : úvod a počiatky patristickej literatúry. Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1990. 464 s. ISBN 80-85128-08-X.
 • PRUŽINSKÝ, Štefan. Patrológia. 1. vyd. Zväzok II. : cirkevná a kresťanská literatúra 2. až 8. storočia. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2003. 480 s. ISBN 80-8068-203-8.
 • DATTRINO, Lorenzo. Patrologie. Preklad Jaroslav V. Polc. Praha : KTF UK, 1994. 282 s. (²1997)
 • DROBNER, Hubertus R. Patrologie : úvod do studia starokřesťanské literatury. Preklad Monika Recinová. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. 807 s. (Mathésis; zv. 4.) ISBN 978-80-7298-466-4.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.