Gram (značka g) je jednotka hmotnosti. Je definovaný ako jedna tisícina zo jednotky SI kilogramu (1×10−3 kg). Jeho meno je odvodené z gréckeho/latinského základu Grámma.