Gravírovanie

Gravírovanie (z nem. gravieren < fr. graver < stredná dolná nemčina graven = kopať) alebo rytie alebo vyrývanie alebo zastarano gravúra je vytváranie nezmazateľných stôp (rýh, priehlbín či vypuklého reliéfu) v tvare obrazu, znaku, ozdoby či písma na povrchu tuhého materiálu.

Ako gravírovanie alebo (najmä ak ide o dosku) rytina alebo zastarano gravúra sa označuje výsledok tejto činnosti. Osoba venujúca sa (ručnému) gravírovaniu sa nazýva rytec. Výtvarný odbor resp. remeslo zaoberajúce sa gravírovaním sa nazýva rytectvo. Umelecké gravírovanie do drahého kameňa, skla alebo kovu sa nazýva aj glyptika.