Gravitón je hypotetická elementárna častica (zatiaľ experimentálne nedokázaná), kvant gravitačného poľa. Presnejšie je to taký kalibračný bozón, ktorý prenáša gravitačnú silu.

Gravitón by mal byť podobne ako fotón nehmotný, pohybovať sa rýchlosťou svetla a mal by mať spin 2.