Gravitačná sila (značka: Fg) je sila, ktorá je mierou gravitačnej interakcie. Inak povedané: Gravitačná sila je sila pôsobiaca v dôsledku gravitácie.

Gravitačný zákon

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Gravitačný zákon

Gravitačná sila je pojem zavedený I. Newtonom. Jej vzorec sa volá (Newtonov) gravitačný zákon. Slovne možno tento zákon interpretovať tak, že gravitačná sila medzi dvoma hmotnými bodmi je úmerná súčinu ich hmotností a nepriamo úmerná štvorcu ich vzdialenosti.

Gravitačné pole

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Gravitačné pole

Oblasť priestoru okolo hmotného objektu, v ktorej pôsobí gravitačná sila (resp. gravitačné sily) daného hmotného objektu, sa volá gravitačné pole.

Bližšie informácie v hlavnom článku: Tiaž

Súčet gravitačnej sily a odstredivej sily (odstredivej v dôsledku rotácie planéty) sa nazýva tiaž.