Gutenbergova diskontinuita

Gutenbergova diskontinuita alebo D"-zóna je rozhranie medzi plášťom a jadrom Zeme.

Prechod seizmických vĺn telesom Zeme. Gutenbergova diskontinuita sa na chádza na rozhraní spodného plášťa a vonkajšieho jadra.

Lokalizovaná je v hĺbke asi 2 700–2 900 km pod povrchom Zeme. Je charakteristická zmenou hustoty z 5,7 kg.dm−3 na 11 kg.dm−3 a zmenou rýchlosti prechádzajúcich seizmických vĺn, pričom S-vlny sa na nej odrážajú.

Pomenovaná je podľa seizmológa Bena Gutenberga, ktorý sa zaoberal výskumom hraníc zemského plášťa.

Pozri aj

upraviť