Győrsky obvod

Győrsky obvod je administratívna jednotka, obvod, v Maďarsku v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe. Jeho sídlom je mesto Győr.

Poloha