Gymnázium Karla Sladkovského

Gymnázium Karla Sladkovského je jedna z najstarších stredných škôl v Prahe v Česku sídliacia v novorenesančnej budove na Sladkovského nám. 8 na Žižkove. Výuka na škole začala 20. septembra 1897, keď ešte v provizórnych priestoroch žižkovskej radnice na Havlíčkovom námestí boli otvorené prvé dve triedy reálky Žižkov. O dva roky neskôr bola slávnostne otvorená budova na Sladkovského námestí postavená na náklady obecného úradu za 250 000 zlatých pod vedením architekta Jindřicha Motejla. Počas nasledujúcich rokov sa počet žiakov reálky zvyšoval, až dosiahol plného stavu - 500 žiakov v 14 triedach. Počas prvej i druhej svetovej vojny stratila škola niekoľko svojich žiakov, absolventov i učiteľov – v roku 1943 bola štruktúra školy zmenená zo sedemročnej reálky na osemročné gymnázium. Po komunistickom prevrate v roku 1948 bol status školy niekoľkokrát zmenený, až v roku 1994 prešiel späť k osemročnému režimu.

Budova Gymnázia Karla Sladkovského

Z významných osobností na gymnáziu pôsobili napríklad Antonín Svojsík, ktorý tu založil prvý junácky oddiel v Čechách, či neskorší predseda Českej národnej rady v roku 1945 dr. Albert Pražák a ďalší. Práve kvôli vysokej úrovni výuky i množstvu známych absolventov, sa tomuto gymnáziu hovorilo Žižkovská sorbona.

AbsolventiUpraviť

Medzi absolventov tejto školy patria napríklad:

Externé odkazyUpraviť