Gymnázium

označenie pre stredné všeobecnovzdelávacie školy
O konkrétnych školách nesúcich názov Gymnázium pozri Kategória:Gymnáziá

Gymnázium je označenie pre stredné všeobecnovzdelávacie školy v niektorých krajinách, napríklad na Slovensku.

Gymnázium Grösslingová 18 v Bratislave

Pôvodne to bolo v starovekom Grécku miesto športových hier a cvičení.

Na Slovensku sa pojem gymnázium objavil počas humanizmu na označenie latinských cirkevných škôl. V 16. storočí bolo na Slovensku veľa protestantských gymnázií, v 17. a 18. storočí jezuitských latinských gymnázií či kolégií.

V 18. a začiatkom 19. storočia sa ako gymnáziá označovali vyššie latinské školy (ak sa na nich študovala aj filozofia, teológia a právo, nazývali sa „akadémie“, u evanjelikov „lýceá“). Roku 1849 boli premenené na 8-ročné školy a vyučovacím jazykom sa stala nemčina, neskôr maďarčina, len na troch gymnáziách prechodne (Revúca 1863-74, Martin 1867-75, Kláštor pod Znievom 1869-74) slovenčina. Začiatkom 20. storočia začali vznikať aj reálne gymnáziá (s dôrazom na reálne a prírodovedné predmety).

Po roku 1918 boli najrozšírenejšie reálne gymnáziá (dodnes existujú v Nemecku a Rakúsku). Po roku 1945 boli všetky gymnáziá zoštátnené a boli vytvorené „gymnáziá“ z najvyšších štyroch tried bývalých gymnázií. V nových gymnáziách bolo obmedzené vyučovanie klasických jazykov. V roku 1953 boli gymnáziá zrušené a začlenené do „stredných všeobecnovzdelávacích škôl“ (SVŠ). Roku 1968 boli gymnáziá znovu vytvorené ako 4-ročné stredné všeobecnovzdelávacie školy pripravujúce na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu. Po roku 1989 pribudli k týmto 4-ročným gymnáziám po desaťročiach opäť 8-ročné gymnáziá.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Gymnázium