Háková kosť (lat. os hamatum) patrí medzi kosti hornej končatiny.

Je uložená v distálnom rade, mediálne od hlavičkatej kosti (lat. os capitatum). Do dlane smeruje jej výbežok, hamulus ossis hamati. Proximálna časť kosti sa spája s mesiačikovitou kosťou (lat. os lunatum), laterálne je plôška pre spojenie s hlavičkatou kosťou (lat. os capitatum), proximálne a mediálne pre trojhrannú kosť (lat. os triquetrum). Distálne sa spája s IV. a V. metakarpom.