Trojhranná kosť

Trojhranná kosť (lat. os triquetrum) patrí medzi kosti hornej končatiny.

Je uložená v proximálnom rade zápästných kostí, najmediálnejšie. Proximálne nesie styčnú plôšku pre spojenie s kosťami predlaktia, laterálne pre spojenie s mesiačikovitou kosťou (lat. os lunatum), distálne pre spojenie s hákovou kosťou (lat. os hamatum), palmárne pre spojenie s hráškovitou kosťou (lat. os pisiforme).