H-II Transfer Vehicle

H-II Transfer Vehicle (skr. HTV), nazývaná aj Kounotori (biely bocian) je japonská nepilotovaná nákladná kozmická loď určená na dopravu nákladu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.

Nákladná kozmická loď HTV-1 fotografovaná z ISS

Opis a konštrukciaUpraviť

Kozmická agentúra JAXA začala s vývinom lode už na začiatku 90. rokov, pričom prvý štart sa mal pôvodne uskutočniť už v roku 2001, nakoniec sa tak stalo až v roku 2009. Loď HTV je na obežnú dráhu vynášaná nosnou raketou H-IIB (od ktorej je odvodený aj názov lode), ktorá je v súčasnosti najsilnejším japonským nosičom a ktorá štartuje z kozmodrómu Tanegašima.

 
Loď HTV-2 po pripojení k ISS

HTV má valcovitú konštrukciu a je dlhá takmer 10 metrov, priemer má 4,4 metra, jej celková hmotnosť bez nákladu je 10,5 tony. Skladá sa zo štyroch častí; pretlakovej nákladnej sekcie (na konci ktorej je umiestnený pasívny stykovací uzol pre spojenie s ISS), otvorenej nákladnej sekcie, sekcie avioniky a motorovej sekcie. Pretlaková nákladná sekcia má dĺžku 3,14 metra, vnútorný objem 14 m3 a umožňuje prepravovať až 5200 kg nákladu. Otvorená sekcia je dlhá 3,5 metra a na boku má otvor umožňujúci vyzdvihnutie nákladu staničným manipulátorom, dokáže prepraviť 1500 kg. Sekcia avioniky obsahuje väčšinu elektroniky vrátane riadiaceho a komunikačného systému lode. Motorová sekcia obsahuje nádrže s pohonnými látkami pre 4 hlavné manévrovacie motory (nachádzajúce sa na spodnom dne motorovej sekcie) a celkom 28 stabilizačných a orientačných motorčekov. Na bočných stenách lode je rozmiestnených celkovo 57 fotovoltaických článkov dodávajúcich lodi energiu počas preletu k ISS.

 
Štruktúra a popis lode HTV

Hlavným účelom lode je dodávka nákladu na ISS a likvidácia nepotrebného odpadu v horných vrstvách atmosféry po odlete zo stanice. HTV sa nedokáže spojiť priamo so stanicou autonómne, iba sa k nej priblíži na vzdialenosť niekoľko metrov a následne je zachytená a pripevnená k ISS staničným manipulátorom MSS. Po skončení misie na ISS je HTV navedená do hustých vrstiev atmosféry nad južným Pacifikom.

LetyUpraviť

Predbežne do roku 2015 plánuje JAXA uskutočniť 7 letov lodí HTV.

Externé odkazyUpraviť