Habilitácia je dosiahnutie akademickej hodnosti docenta na vysokej škole alebo skrátené označenie pre habilitačné pokračovanie.

Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého súčasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška. Podmienky vymenúvania docentov presne neupravuje zákon, ale je v pôsobnosti vedeckej rady tej ktorej vysokej školy.[1]

Referencie

upraviť
  1. Zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §12, písm. e - j [1]

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.