Habitat

rozlišovacia stránka

Habitat alebo habitát môže byť:

 • v ekológii priestor pobytu druhu v biotope či biotop vôbec, pozri habitát (biotop)
 • v archeológii: miesto (obydlie, lokalita, sídlo a podobne), kde býva praveký človek, pozri habitat (pravek)

Habitat môže byť:

 • v biológii: úvodné slovo údaja s významom "obýva", ktoré sa v minulosti uvádzalo na lokalitných lístkoch v zbierkach organizmov
 • v architektúre:
  • obytný izbový blok
  • prostredie potrebné na utváranie priaznivého životného prostredia ľudí
  • budova v Montreali, pozri Habitat 67
 • vesmírny habitat
 • nábytkárska firma, pozri Habitat (firma)
 • videohra, pozri Habitat (videohra)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.