Habitus kryštálu

(Presmerované z Habitus minerálu)

Habitus kryštálu alebo celkový vzhľad kryštálu minerálu (nerastu) je charakteristický vzhľad kryštálu minerálu, ktorý je daný prevládajúcim tvarom. Najčastejšie tvary habitu sú:

 • ak prevláda jeden rozmer nad ostatnými:
  • stĺpcovitý
  • steblovitý: tvar minerálu je podobný steblám rastlín alebo čepeli noža
  • ihlicovitý: kryštály minerálu tvoria zhluky tenkých ihličiek, ktoré často vyrastajú z jedného miesta
  • kríčkovitý: tvar minerálu je podobný rozvetveným rastlinám
  • vláknitý
 • ak prevládajú dva rozmery:
  • doskovitý
  • tabuľkovitý
  • lístkovitý
 • rovnorozmerný (izometrický), čiže s rovnomerne vyvinutými plochami:
  • osemsten
  • kocka
 • prizmatický: po celej dĺžke má kryštál rovnaký prierez
 • obličkovitý: minerál tvorí zaoblené obličkovité tvary
 • celistvý: minerál nemá žiadny určitý tvar
 • dvojčatný zrast: pri dvojčatnom zraste ide o nerovnobežné, symetrické zrastenie dvoch alebo viacerých kryštálov toho istého druhu. Zdvojčatenie môže vzniknúť dotykom alebo prerastením. Mnohonásobné a polysyntetické dvojčatá obsahujú viac než dva samostatné kryštály.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť