Haláčovka

Haláčovka je potok v severnom výbežku Podunajskej nížiny, v centrálnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Bebravy, má dĺžku 12,5 km a je tokom V. rádu.

Haláčovka
Dĺžka toku 12,5 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Bebrava
Prameň Tarabovec, Nitrianska pahorkatina
Ústie Bebrava, Rybany
Hydrologické poradie 4-21-11-173
Číslo recipienta 4-21-11-991

PrameňUpraviť

Pramení v Podunajskej pahorkatine, v podcelku Nitrianska pahorkatina, v časti Bánovská pahorkatina, v lokalite Tarabovec v nadmorskej výške približne 297 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na východ lesnatým prostredím, potom sa stáča na juhovýchod a preteká intravilánom obce Cimenná. Následne tečie cez lokalitu Vlčie jamy, ďalej preteká cez Cimenskú dolinu, pričom v hornej časti tečie východojuhovýchodným smerom. V strednej časti tečie opätovne na juhovýchod, napája vodnú nádrž Haláčovce a pod priehradným múrom tečie prechodne juhojuhovýchodným smerom intravilánom obce Haláčovce. Pod obcou už znovu tečie juhovýchodným smerom a tečie cez intravilány obcí Otrhánky a Pečeňany. Napokon sa stáča k ústiu východojuhovýchodným smerom, tečie v priestore Bebravskej nivy a na západnom okraji obce Rybany ústi v nadmorskej výške cca 184,5 m n. m. do Bebravy.