Halštatská kultúra

Halštatská kultúra je hlavná archeologická kultúra halštatskej doby. Bola rozšírená cca v rokoch 700 až 400 pred Kr. od východného Francúzska na západe po Panónsku panvu na východe (na juhozápadnom Slovensku ako tzv. kalenderberská kultúra) a vyskytovala sa aj na severozápadnom Balkáne. Nazvaná je podľa nálezu rozsiahleho pohrebiska v rakúskom Hallstatte.

Rozdelenie upraviť

Rozlišuje sa:

Tieto sa delia na početné lokálne skupiny a kultúry.

Etnicita upraviť

Pre toto obdobie už existujú pokusy priradiť kultúru známym etnikám. Západohalštatský okruh je zrejme spätý s vystúpením historickych Keltov. Halštatská oblasť východných Álp patrila zrejme Ilýrom a Venetom, jadranská oblasť takisto Ilýrom.

Zdroje upraviť

  • halštatská kultúra. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 303 – 304.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.