Haluzníkov potok je potok na Kopaniciach, v severozápadnej časti okresu Myjava.[1] Je to pravostranný prítok Teplice, meria 3,9 km a je tokom V. rádu.

Haluzníkov potok
potok
Zdrojnica Biele Karpaty
Ústie Teplica
Dĺžka 3,9 km
Povodie Myjava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-13-03-037
Číslo recipienta 4-13-03-1153
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Bielych Karpatoch, v podcelku Žalostinská vrchovina[2], na severovýchodnom svahu Troch kopcov (584,4 m n. m.) v lokalite Bukovina, v nadmorskej výške približne 470 m n. m. Od prameňa tečie najprv na východ popri osade Križanovci na ľavom brehu a ďalej sa stáča juhovýchodným smerom. Pri osade Rovienky priberá najprv ľavostranný prítok spod sedla Tri kamene (459,6 m n. m.), potom pravostranný prítok z južného svahu Troch kopcov a na krátkom úseku tečie severojužným smerom. Na dolnom toku opäť tečie juhovýchodným smerom a nepriberá už ďalšie prítoky. Severovýchodne od obce Vrbovce sa v nadmorskej výške cca 323 m n. m. vlieva do Teplice.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.