Hendikep

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Handicap)

Hendikep (z angl. handicap < "hand i'the cap" - ruku do čiapky) môže byť:

 • v športe:
  • pôvodne: druh stávky na výmenu dvoch predmetov v Írsku, ktorých cenový rozdiel určí tretia osoba, pri ktorej nakoniec účastníci dajú ruky do čiapky alebo do vrecák a potom ich na znak súhlasu alebo nesúhlasu s výsledkom vytiahnu s peniazmi alebo bez peňazí v nich, pozri hendikep (stávka)
  • cielené znevýhodnenie zjavne výkonnostne silnejšieho účastníka súťaže, pozri hendikep (šport)
  • súťaž zahŕňajúca takéto znevýhodnenie alebo súťaž, kde sa súperi stretávajú za rozdielnych podmienok, ktoré sa dodatočne podľa pravidiel súťaže upravujú bodovaním a podobne
  • v atletike: vzdialenosť, o ktorú je zdanlivo posunutá štartovacia čiara v oddelených dráhach, pozri hendikep (atletika)
  • prenesene: akékoľvek plánované alebo náhodné, subjektívne či objektívne znevýhodnenie pri pretekoch, napríklad aj výhoda domáceho prostredia, zdravotné problémy, časový posun, svietenie slnka do očí, nevýhodný vietor
 • v medicíne zdravotné postihnutie, ktoré dotknutému jedincovi sťažuje život, pozri hendikep (medicína)
 • v sociológii a psychológii: sociálne znevýhodnenie jedinca či celej skupiny jednotlivcov, pozri hendikep (sociológia)
 • znevýhodňovanie vôbec; nevýhoda vôbec


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.