Hankovský potok je potok v Gemeri, na území okresu Rožňava.[1] Je to ľavostranný prítok Štítnika a meria 11,5 km.

Prameň: v Revúckej vrchovine na západnom úpätí vrchu Malý Radzim (961,1 m n. m.), pod sedlom Široké pole (665 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 650 m n. m.[2]

Smer toku: prevažne na juhojuhovýchod

Geomorfologické celky: Revúcka vrchovina, podcelok Dobšinské predhorie, na dolnom toku oddeľuje podcelky Hrádok na západe a Turecká na východe[3]

Prítoky: sprava spod Kilhova (853,7 m n. m.), spod Bielej skaly (857,4 m n. m.), zo severného svahu vrchu Hriadky (756,3 m n. m.), z oblasti Skladov, zľava z južného svahu vrchu Veľký Radzim (998,5 m n. m.), z oblasti Breziny, potok z obce Slavoška, Koceľovský potok, Petrovský potok, Roštársky potok a potok Mních

Ústie: do Štítnika pri osade Medený hámor, severne od obce Štítnik, v nadmorskej výške okolo 297 m n. m.

Obce: Markuška a Roštár[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  2. a b Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.