Hausdorffov priestor

Hausdorffov (topologický) priestor alebo priestor T2 označuje topologický priestor, v ktorom každé dva body možno oddeliť disjunktnými okoliami.

Hausdorffov priestor je pomenovaný podľa Felixa Hausdorffa, jedného zo zakladateľov topológie.

Definícia Upraviť

Topologický priestor X sa nazýva Hausdorffovým priestorom, ak pre každé dva rôzne body   existuje okolie U bodu x a okolie V bodu y tak, že U a V sú disjunktné.

Príklady Upraviť

Každý metrický priestor je Hausdorffov.