Havránkovský potok

Havránkovský potok je potok vo východnej časti okresu Trenčín. Je to pravostranný prítok Machnáča, meria 4 km a je tokom VI. rádu.

Havránkovský potok
Dĺžka toku 4 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Bebrava
Prameň Bukovina, Zliechovská hornatina
Ústie Machnáč, Petrova Lehota
Hydrologické poradie 4-21-11-135
Číslo recipienta 4-21-11-1192

PrameňUpraviť

Tečie v juhozápadnej časti Strážovských vrchov, pramení v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Basky, na východoseverovýchodnom svahu Bukoviny (604,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 490 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa najprv tečie na sever, potom sa stáča na severozápad a preteká Havránkovou dolinou. V strednej časti doliny tečie západným smerom, následne vytvára oblúk ohnutý na sever, na krátkom úseku sa rozvetvuje na dve ramená a v dolnej časti doliny už tečie juhojuhozápadným smerom. Napokon sa východoseverovýchodne od obce Petrova Lehota vlieva v nadmorskej výške cca 336 m n. m. do Machnáča.

Chránené územieUpraviť

Úsek toku začínajúci pod prameňom a končiaci nad rozvetvujúcim sa korytom je chráneným územím - Prírodná pamiatka Potok v Havránkovej doline. Chránia sa zachované brehové porasty spoločne s biocenózami potočného dna. Tento úsek je zároveň súčasťou katastrálneho územia obce Omšenie, kým dolný tok je hranicou medzi katastrálnymi územiami Petrova Lehota na pravom a Motešice na ľavom brehu.