Hematológia je veda zaoberajúca sa fyziologickými funkciami krvi a ochoreniami krvi.

Hematológia je samostatný špecializačný medicínsky odbor. Len málo lekárskych odborov môže hematológii konkurovať svojím progresívnym vývojom a rozsahom riešenej problematiky. Pôvodne malý pododbor vnútorného lekárstva sa rozšíril na interdisciplinárny odbor v úzkom spojení s interným lekárstvom, kardiológiou, onkológiou, gynekológiou, chirurgickými disciplínami a medicínou neodkladných stavov. Názov hematológie je odvodený z gréckeho tó haima – krv a lógos – slovo. Zjednodušená charakteristika hematológie – odbor skúmajúci zloženie krvi a krvotvorných orgánov, ich funkcie za normálnych okolností a chorobných podmienok. Moderná hematológia je rozšírená o transplantačnú problematiku, transplantácie krvotvorných buniek a kostnej drene a svojimi poznatkami vrátane imunohematológie zasahuje do transplantácie orgánov. Hematológia je raritná svojou vyváženosťou klinickej a laboratórnej medicíny.

Zakladateľom hematológie je Antonie van Leeuwenhoek.

Iné projekty

upraviť