Herman Kahn(* 15. február 1922 – † 7. júl 1983) bol americkým futurológom a prognostikom, vojenským a nukleárnym stratégom, geostratégom, fyzikom a matematikom, systémovým teoretikom a politický vedcom. Je považovaný za jedného zo zakladateľov americkej futurológie. Do roku 1961 pôsobil v RAND Corporation. V roku 1961 založil a Hudson Institute, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa.

Herman Kahn, Máj 1965

Dielo upraviť

Je autorom nasledovných kníh a publikácií

 • Apllication of Monte Carlo (1954)
 • Techniques of Systems Analysis (spoluautor) (1957)
 • Ten Common Pitfalls (spoluautor) (1957)
 • On Thermonuclear War (1960)
 • Thinking about Unthinkinkable (1962)
 • Crises and Arm Controle (spoluautor) (1962)
 • On Escalation (1965)
 • The Alternative World Future Approach (1966)
 • The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years (1967)
 • The Next 32 Years as Seen by Herman Kahn and the Hudson Institute (spoluautor) (1968)
 • The Emerging Japanese Superstate. Challenge and Response (1970)
 • Forces for Change in the Final Third of the Twentieth Century (1970)
 • Why ABM ? (1970)
 • Things to Come. Thinking about the Seventies and Eighties (spoluautor) (1972)
 • Some World Economic and Population Scenarios for the 21st Century (spoluautor) (1972)
 • The Future of the Corporation (editor) (1974)
 • A World Turning Point and a Better Prospect for the Future (spoluautor) (1975)
 • The Next 200 Years. A Scenario for America and the World(spoluautor) (1976)
 • The Japanese Challenge. The Success and Failure of Economic Success (spoluautor) (1979)
 • World Economic Development (1979)
 • The Economic Present and Future: A Chartbook for the Decades Ahead (spoluautor) (1979)
 • The Coming Boom. Economic, Political and Social (1982)
 • The Resourceful Earth. A Response to Global 2000 (1984)
 • Thinking About the Unthinkinkable in the 1980s (1984)

Tvorca scenárov upraviť

Herman Kahn výrazne prispel k vytvoreniu metodológie scenárov a ich využívaniu v strategickom rozhodovaní. Scenáre budúcnosti začal nazývať scenármi na návrh spisovateľa a tvorcu filmových scenárov Leo Rostena, ktorý vtedy pracoval v Hollywoode. Herman Kahn vtedy pracoval v RAND Corporation v Santa Monice, čo je mesto od Hollywoodu nie veľmi vzdialené. Scenármi sa zaoberal najmä vo svojích knihách On Thermonuclear War (1960), Thinking about Unthinkinkable (1962) , On Escalation (1965), The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years (1967). Podľa Hermana Kahna je scenár je pokusom popísať viacmenej detailne určitý predpokladaný sled udalosti. Scenáre zdôrazňujú z rôznych hľadísk budúce udalosti. Niektoré scenáre môžu skúmať a zdôrazňovať určitý prvok v väčšieho problému, ako je kríza alebo iná udalosť, ktorá by mohla viesť k vojne, proces prerastania malej vojny alebo miestneho konfliktu do väčšej vojny, rozšírenie alebo zúženie akcií obmedzenej vojny, ukončenie vojny a problém mieru po vojne. Kahn uvádza, že scenár je zvlášť vhodný vtedy, ak máme posúdiť rôzne aspekty problému viacmenej súčasne. S pomocou rozsiahleho scenára môže bádateľ systematicky preskúmať rôzne možnosti a získať cit pre udalosti a rozhodujúce momenty, kedy je životne dôležité urobiť správnu voľbu. Scenár pomáha našej predstavivosti.

Bibliografia upraviť

Knihy upraviť

 • Kahn, Herman: On Thermonuclear War. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1960
 • Kahn, Herman: Thinking about the Unthinkable. Horizon, Weidenfeld and Nicolson, London 1962
 • Kahn, Herman: On Escalation. Metaphors and Scenarios. Praeger, 1965
 • Kahn, Herman, Wiener, Anthony J. with contribution from other staff members of the Hudson Institute: The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years. Introduction by Daniel Bell. The Macmillan Company, New York, Collier-Macmillan Limited, London 1967, ISBN 0-02-560440-6
 • Kahn, Herman, et al.: Can We Win in Vietnam ? Praeger, 1968
 • Kahn, Herman: Forces for Change in the Final Third of the Twentieth Century. Hudson Institute, New York 1970
 • Kahn, Herman: The Emerging Japanese Superstate. Challenge and Response. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1970
 • Kahn, Herman, Brown, William, Martel, Leon with the Assistance of the Staff of the Hudson Institute: The Next 200 Years. A Scenario for America and the World. William Morrow and Company, Inc., New York, NY 1976, ISBN 0-688-08029-4
 • Kahn, Herman , Pepper, Thomas: Japanese Challenge. The Success and Failure of Economic Success. Thomas Y. Crowell Publishers, New York, Harper and Row, London, Sydney 1979
 • Kahn, Herman, World Economic Development. Westview Press, Boulder, Colorado 1979
 • Kahn, Herman: The Coming Boom. Economic, Political and Social. Hudson Institute, New York 1982
 • Kahn, Herman, Simon Julian (editors): The Resourceful Earth. A Response to Global 2000. Basil Blackwell, Ltd., Oxford 1984

Publikácie upraviť

 • Kahn, Herman, Mann, Irwin: Techniques of Systems Analysis. RAND Corporation, Santa Monica, California 1957
 • Kahn, Herman, Mann, Irwin: Ten Common Pitfalls. RAND Corporation, Santa Monica, California 1957
 • Kahn, Herman, Wiener, Anthony J.: Crises and Arms Control. Hudson Institute, Croton-on-Hudson, New York 1962

Kapitoly v knihách upraviť

 • Kahn, Herman: On Alternative World Futures. In: Kaplan, Morton A. (editor): New Approaches to International Relations. St. Martin´s, 1968
 • Kahn, Herman: The Military. In: Perloff, Harvey S. (editor): The Future of the U.S. Government. Toward the Year 2000. Prefaced by Daniel Bell. A Report from the Commission on the Year 2000 of the American Academy of Arts and Sciences. George Braziller, New York 1971
 • Kahn, Herman, Brown, William M.: The Optimistic Outlook. In: Fowles, Jib (editor): Handbook of Futures Research. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London, England 1978

Knihy v českom jazyku upraviť

 • Kahn, Herman: Přemýšlení o nemyslitelném. Naše vojsko, Praha 1966

Knihy o ňom upraviť

 • Bruce-Briggs, Barry: Supergenius. The Mega-Worlds of Herman Kahn. North American Policy Press, 2000, ASIN B0006RM1V8, Lulu, Inc., ISBN 1-4116-3196-X
 • Ghamari-Tabrizi, Sharon: The Worlds of Herman Kahn. The Intuitive Science of Thermonuclear War. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2005, ISBN 0-674-01714-5

Kapitoly v knihách o ňom upraviť

 • Kostelanetz, Richard: Herman Kahn: Thermonuclear Santa Claus. In: Kostelanetz, Richard: Master Minds. Portraits of Contemporary American Artists and Intelectuals. The Macmillan Company, New York, NY, Collier-Macmillan Canada Ltd., Toronto, Ontario 1969

Články o ňom upraviť

 • Menand, Louis: Fat Man. Herman Kahn and the nuclear age. The New Yorker, June 27, 2005

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Herman Kahn