Heterogénnosť alebo heterogenita alebo rôznorodosť alebo nesúrodosť alebo nejednoliatosť je nerovnomernosť štruktúry niečoho, nematie rovnakých vlastností v každej svojej časti, zloženosť z častí nerovnakého druhu. Opakom je homogénnosť.