Homogénnosť alebo homogenita alebo rovnorodosť alebo súrodosť alebo jednoliatosť je rovnomernosť štruktúry niečoho, matie rovnakých vlastností v každej svojej časti, zloženosť z častí rovnakého druhu. Opakom je heterogénnosť.

Napríklad homogénny materiál je materiál bez prímesí, trhlín a dutín.