Heuréka! je zvolanie pri náhlom, nečakanom objave, znamená "objavil som to". Pochádza zo starogréčtiny: po grécky ηὕρηκα (Heureka), 1. osoba indikatívu perfekta aktíva od slovesa εὑρίσκω (výslovnosť: heuriskó) = "nachádzam".[chýba zdroj]

Výrok preslávil grécky učenec Archimedes zo Syrakúz, ktorý podľa Plutarcha utekal nahý po uliciach tohto mesta kričiac „Heureka!“, po tom ako prišiel vo vani na Archimedov zákon. Od tých čias sa používa výkrik na vyjadrenie radostného nadšenia nad vyriešením ťažkej úlohy.