Himeros (po latinsky Himerus) bol v gréckej mytológii boh vášne a túžby, spoločník Erosa a Afrodity. U Hesioda spolu s Erosom sprevádza Afroditu už pri jej zrodení z morskej peny.

Podľa Himera je pomenovaný kráter na Mesiaci.