Historizmus (umenie)

(Presmerované z Historizmus (architektúra))

Historizmus je umelecký štýl (hlavne v architektúre), ktorý sa objavil v 19. storočí. Výtvarne sa inšpiroval historickými slohmi: románskym, gotickým, barokovým, renesančným a klasicistickým, prípadne niektorou z lokálnych odnoží slohu (napr. anglická gotika).

John Constable: Voz na seno

V architektúre však historizmus používal vtedajšie stavebné postupy a technológie a estetikou historických slohov sa len inšpiroval. Na sakrálnych stavbách sa prejavovali najmä prvky románskeho a gotického slohu, v prípade svetských stavieb to boli hlavne renesančné a barokové prvky.

V maliarstve sa historizmus prejavoval napríklad v tvorbe neorafaelistov, ktorí sa inšpirovali anglickou a holandskou maľbou. Predstaviteľom historizmu v maliarstve je napríklad John Constable, ktorého sklon k historizmu sa prejavil napríklad v diele Voz na seno z roku 1821.