Hlaholské listy z Hlohovca

Hlaholské listy z Hlohovca sú jedna z mála pamiatok písaných hlaholikou, ktoré sa fyzicky našli na Slovensku. Napísané boli asi v 13. alebo 14. storočí a pochádzajú zo starej liturgickej knihy. Sú to 2 popísané fólie z väzby iného náboženského traktátu, ktorý bol vytlačený v Benátkach v roku 1642. Nájdené boli v roku 1944 v hlohovskom františkánskom kláštore.

Zdroj upraviť