Hlavná veta

Hlavná veta je veta v súvetí, ktorá nie je závislá od inej vety v tom istom súvetí.