Súvetie

spojenie dvoch a viacerých jednoduchých viet tvoriace uzavretý celok

Súvetie alebo zložená veta je spojenie dvoch a viacerých jednoduchých viet tvoriace uzavretý celok (významovo, gramaticky aj intonačne).[1] Má dva/viac prísudkov a vyjadruje dve/viac myšlienok.

Delenie[1] upraviť

Referencie upraviť

  1. a b súvetie. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 428.