Hnilický potok je potok v dolnom Turci, v západnej časti okresu Martin.[1] Je to pravostranný prítok Valčianskeho potoka, meria 2,7 km a je tokom V. rádu.

Hnilický potok
potok
Zdrojnica Hnilická Kýčera, Malá Fatra
Ústie Valčiansky potok
Dĺžka 2,7 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-071
Číslo recipienta 4-21-05-7291
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Malej Fatre, v podcelku Lúčanská Fatra, v časti Kýčery[2], na východnom svahu Hnilickej Kýčery (1 217,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 925 m n. m.[3]

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu na severovýchod, potom tečie na krátkom úseku na východ, ďalej sa stáča juhovýchodným smerom a sprava priberá krátky prítok (723,3 m n. m.) prameniaci severovýchodne od kóty 1 187,7 m. Na dolnom toku priberá opäť sprava najprv prítok zo severovýchodného svahu Javoriny (1 053,4 m n. m.), potom prítok z východného svahu Javoriny a stáča sa východným smerom. Napokon sa ešte esovito stáča, smeruje k ústiu na juhovýchod a vo Valčianskej doline, na okraji chatovej osady západoseverozápadne od obce Valča, sa v nadmorskej výške cca 549 m n. m. vlieva do Valčianskeho potoka.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  3. a b Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.