Hoareova logika alebo Floydova-Hoareova logika je formálny systém logických pravidiel používaný pri verifikácii počítačových programov. Po prvýkrát s ním prišiel britský informatik a logik Charles Antony Richard Hoare v roku 1969, neskôr prešiel niekoľkými úpravami. Pôvodná myšlienka však siaha do prác Roberta Floyda, ktorý vyvinul podobný formálny systém pre vývojové diagramy.

Hoareova trojica

upraviť

Základným konceptom Hoareovej logiky sú tzv. Hoarove trojice, ktoré popisujú zmenu výpočtového stavu po vykonaní daného príkazu, prípadne programu. Hoarova trojica má tvar

 

kde S je príkaz, P je tzv. vstupná podmienka a Q je výstupná podmienka. Uvedená Hoareova trojica znamená, že ak pred vykonaním príkazu S platila vstupná podmienka (istá logická formula) P, tak po vykonaní príkazu S bude platiť výstupná podmienka Q.

Axiómy

upraviť

Formálny systém Hoareovej logiky pozostáva z dvoch axióm:

Axióma prázdneho príkazu

upraviť
 

Axiomatická schéma priradenia

upraviť
 

Inferenčné pravidlá

upraviť

Formálny systém Hoareovej logiky pozostáva z nasledujúcich inferenčných pravidiel:

Kompozičné pravidlo

upraviť
 

Alternatívne pravidlo

upraviť
 

Iteratívne pravidlo

upraviť
 

Pravidlo následku

upraviť
 

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hoare logic na anglickej Wikipédii.