Hodkovičkykatastrálne územie v Prahe.

Hodkovičky

V roku 1245 sa spomínajú ako majetok vyšehradskej kapituly. Lhotka sa spomína v roku 1368 ako majetok rovnakého vlastníka. Osada Nové Dvory vznikla v 19. storočí.

V roku 1900 boli Hodkovičky (Hodkovička, Malé Hodkovice) s 346 obyvateľmi s vilami a záhradami obcou okresu Královské Vinohrady. V tom čase bola obec rovnakého okresu aj Lhotka so 113 obyvateľmi.

V súvislosti s pripojením tohto územia k Prahe (ako súčasť Prahy XV) v roku 1922 bola k Hodkovičkám pripojená časť územia Modřan, nazvaná Zátiší. Celé toto územie malo necelých 1200 obyvateľov a 127 domov.

V roku 1949 bolo katastrálne územie Hodkovičky začlenené do správneho obvodu Praha 15 (s Braníkom, Podolím a časťou Krče). V roku 1960 sa Hodkovičky stali súčasťou nového obvodu Praha 4 a v roku 1990 sa stali súčasťou mestskej časti Praha 4.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hodkovičky